Избрани Новини

Наредба за символите на Сатовча влиза в сила

Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, изискванията и реда по връчване на символите на Община Сатовча в тържествени случаи и по специални поводи. Символите, обект на Наредбата са Знаме на Община Сатовча, Герб, Печат, Церемониална огърлица, Ключ, Почетна книга, Звание „Почетен гражданин”, Почетен знак, Почетна значка и Грамота за заслуги към Община Сатовча. Званието „Почетен гражданин на Община Сатовча” е най – високото отличие на Общински съвет – Сатовча и се присъжда за особени заслуги към общината и Република България във всички области на общественият живот, предаде БНР. Удостояване със званието става с решение на местния парламент с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. Предложение за удостояване званието могат да правят Кмета на Общината и Председателят на Общински съвет.Удостояването с Почетна значка на Община Сатовча става със Заповед на Кмета на Общината. Тя се връчва на Удостоените със званието “Почетен гражданин на Община Сатовча”; Ръководители на фирми и организации с определен принос в развитието на Общината Сатовча; Дългогодишни служители, бивши кметове, общински съветници активисти и общественици, за приноса им в развитието на Общината.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)