Разлог обменя опит с Гърция

В гр. Разлог се проведе семинар за обмен на опит и добри практики между български и гръцки МИГ (Местна инициативна група). Срещата се проведе в рамките на работната програма на Звеното за управление на НСМ за 2014 г. Темата на събитието беше „Проекти и практики за изграждане на бизнес инфраструктура за общо ползване – пазари на производители, общи продажби, обединения за маркетиране на територията“.

Домакинът на събитието - екипът на СНЦ „МИГ - Разлог“, показа на участниците от България и Гърция добри практики от проекти, осъществени на своята територия. Гост – участниците, представителите на гръцки МИГ от Солун, Серес и Трикала, споделиха опита си и представиха изпълнени проектни предложения. Събитието премина в дискусии и приключи с пожелание за бъдещи партньорства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен