Ще изследват образователната мобилност в Кюстендилско

Изследването ще се проведе в шест града и девет села

Националният статистически институт чрез териториалните статистически бюра ще проведе изследване на образователната мобилност в периода 20 октомври - 28 ноември 2014 г. на територията на цялата страна.
Изследването в област Кюстендил ще обхване 340 домакинства от 15 населени места. В регионалната извадка за областта попадат 6 града - Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила и Бобошево, както и селата Слокощица, Ябълково, Коняво, Николичевци, Яхиново, Самораново, Червен брег, Невестино и Ресилово, предаде Дарик.
В област Кюстендил изследването на образователната мобилност ще се осъществи от анкетьори, които са служители на Териториално статистическо бюро - Кюстендил. При посещенията си в домакинствата те ще се легитимират със служебни карти.
Основната цел на наблюдението е пилотно събиране на данни през 2014 г. за младежката образователна мобилност чрез изследване на домакинствата. Ще бъде използван хармонизиран  въпросник, който ще осигури международна съпоставимост на получените резултати за страните от Европейския съюз.
Обект на наблюдение са всички членове на включените в извадката домакинства на възраст 18 - 34 навършени години, като с тях ще се осъществят персонални интервюта.
Образователната мобилност се дефинира като физическо преминаване на националните граници между страна на произход и страна на дестинация с цел последващо участие в дейности, свързани с образованието на отделното лице - придобиване на цялостно образователно ниво (дипломна мобилност) или участие в обучение за определен период от време (кредитна мобилност).