Правим единна система за търсене и спасяване при авиоинциденти

Около 2 млн. лв. годишно от аеронавигационните такси ще бъдат отделяни за системата

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова заяви, че в най-кратки срокове трябва да бъде изградена единна система за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

„Необходимо е в най-кратки срокове да бъде изработен и приет Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия. Целта е да бъде изградена ефективна и работеща система по търсене и спасяване“, посочи Ангелкова.

Тя обясни, че в плана ще бъдат разписани всички дейности и правила за работа между отговорните институции и организации при възникване на авиоинцидент, ще бъдат включени плановете за обучение и тренировки на спасителните екипи и персонал, както и ще бъде описано необходимото техническо оборудване и информационно и комуникационно обезпечаване.

„В Националния план ще бъдат конкретизирани задачите и дейностите и на Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия, като това ще гарантира бърза първоначална реакция, както по суша така и по вода“, отбеляза министърът.

Планира се около 2 млн. лв. на година от аеронавигационните такси да бъдат отделяни за изграждането и поддържането на ефективна и работеща единна система.

Таксите се събират от ДП „Ръководство на въздушното движение. Тези средства са предвидени целево само за дейности по търсене и спасяване и се отделят съгласно ангажиментите на България, като страна подписала Чикагската конвенция на Международната организация за гражданска авиация.

Предвижда се те да бъдат използвани основно за оперативни разходи, обучение и тренировки на спасителните екипи и персонал и покриването на неотложни нужди, свързани със закупуването на технически средства, горива и други.

От транспортното министерство уточняват, че за да бъдат отпуснати средствата е необходимо изразходването им да бъде одобрено от Международната организация на авиационните превозвачи, като очакванията са процедурата да приключи до края на тази година.

В понеделник ще започне работа, назначената от министър Николина Ангелкова междуведомствена работна група, която да изготви Националния план, който да бъде представен възможно най-бързо пред IATA.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"