Пак посегнаха на горите! Десетки отсечени и издялани борове в Разложко

Десетки са отсечените дървета, за чието съществуване свидетелстват само пъновете на земята

Нови посегателства в горските територии в м. „Голак” регистрираха служители от Общинска администрация - град Разлог и от ТП „ДГС Разлог“ гр.Разлог.

Десетки са отсечените дървета, за чието съществуване свидетелстват само пъновете на земята. Десетки са и издяланите и силно наранени борове, за да бъде добита борина от тях.

Въпреки постоянно извършваните проверки от служители на ТП „ДГС Разлог“ и Община Разлог, и многото съставени Актове за уставените нарушения, посегателствата продължават, информират от пресцентъра на общината.

Община Разлог изгражда туристически атракции в местността „Голак”, което е място за отдих и почивка за туристи и жители на Общината. Усилията на Общината да развие туризма на своята територия, несъмнено трябва да бъдат подкрепени от хората, за да бъде постигнат успех. Община Разлог и Териториално поделение "Държавно горско стопанство" в Разлог обръщат внимание, че изсичането на дърветата може да доведе до свлачищен ефект при обилни дъждове. Изсичането на дърветата може да коства човешки животи.

Инж. Красимир Герчев - кмет на Община Разлог и инж.Йордан Бангеев - директор на Териториално поделение "Държавно горско стопанство" в Разлог остро осъждат извършените посегателства в горските територии и приканват всички граждани да не бъдат толерантни към подобни действия. При всяко констатирано нарушение незабавно да уведомяват ТП „ДГС Разлог“ и Община Разлог, за да бъдат извършени незабавно действия по предотвратяване на нарушението и установяване на нарушителите.

 Местността „Голак” е изкуствено залесена с доброволния труд на стотици граждани, труд, който днес се обезличава.