Глобиха рудник "Ораново"

Причината- замърсяване на околната среда

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Благоевград наложи глоба на рудник Ораново” за замърсяване на средата, съобщи struma.com. Паричната санкция е наложена след неизпълнение на издадено предписание. Според експерти на РИОСВ мина „Пирин Ораново“ ЕООД не притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Наложената глоба е в размер на 3 000 лева.

Експертите от 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили 1905 проверки на 1693 обекта за месец септември. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 715 предписания. Съставени са 75 акта, от които 9 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 30 наказателни постановления на обща стойност 67 050 лв.

За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 17 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 236 352 лв.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"