ОДБХ зове: Изследвайте дивеча!

ОДБХ контролира единствено добива на трупното месо в кланицата

Поради открития ловен сезон и отстрелването на диви свине, Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград обръща внимание на стопаните и ловците да не пренебрегват задължителното изследване на проби от дивите и домашни свине за трихинела.  

В помощ на ловците и стопаните ОДБХ- Благоевград припомня, че извършва лабораторни изследвания на проби от домашните и дивите прасета по метод, гарантиращ откриването на трихинелите, а при установяване на положителен резултат, пробата се дава за потвърждение от референтната лаборатория в София.

Болестта е опасна за човешкото здраве и превантивното изследване на месото гарантира неговата безопасна консумация. ОДБХ контролира единствено добива на трупното месо в кланицата, а лична отговорност на всеки е да осигури безопасността на домашно приготвената храна. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен