Избрани Новини

Театър и кино на фестивала "Невена Коканова" в Дупница

От 17-ти до 19-ти всеки може да се включи в постановките или заснемането на филми

С подкрепата на Националната академия за театрално и филмово изкуство – гр. София Община Дупница организира провеждането на иновативно културно събитие – фестивал на театрално и филмово изкуство "Невена Коканова"”, което ще се проведе от 17.10 до 19.10.2014 г. Главната идея на фестивала е да отключи потенциала за творчество и развитие на иновативни форми на културния живот в община Дупница като катализатор на устойчивото и интегрирано социално-икономическо развитие в общината.

Целите за провеждането на Фестивала са информиране и заинтригуване на младото поколение за подкрепата и възможността за създаването на иновации, превръщането им в културни продукти с високо качество, съхранение и популяризиране на местните традиции в театралното изкуство на национално и наднационално ниво, увеличаване на капацитета за експериментиране и създаване на иновации в културата, утвърждаване на идентичността на общината и творческия й потенциал в областта на театралното и филмово изкуство, създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни социалнигрупи и др.

Провеждането на Фестивала ще окаже положително въздействие и възможност за реализиране на творчески идеи, превръщането им в културни продукти с високо качество, съхранение и популяризиране на местните традиции в театралното изкуство на национално и наднационално ниво, създаване на нови форми на самоизява на местните жители и възможност за директно участие в него, свободен достъп на всички граждани, разнообразяване на културния живот, като в него се обединят изкуства – театралното и филмовото, ще се предостави възможност за обмяна на опит между професионалисти и аматьори и ще повиши удовлетвореността им от културния живот.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)