Водата в якорудското село Конарско опасна за здравето

От Областна администрация - Благоевград предупреждават

Областният управител Димитър Димитров уведоми жителите на с. Конарско, община Якоруда, че водата предназначена за питейно-битови цели не е годна за пиене по микробиологични показатели и представлява потенциална опасност за здравето на населението.