В Симитли! Защитено жилище дава възможност за независим начин на живот

Защитеното жилище дава възможност на хората да водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти

Новата социална услуга се предоставя от 15 юли 2014 г., в изпълнение на проект „Животът е в нашите ръце” при капацитет 10 потребители - лица над 18-годишна възраст в общността, чакащи настаняване в специализирана институция.

Персоналът, работещ в Защитено жилище включва управител, социален работник, трудотерапевти, медицинска сестра, организатор спортни мероприятия и мениджмънт на свободното време и общ работник, съобщава simitli.info. Разработената дневна програма акцентира върху воденето и стимулирането на пълноценен и самостоятелен начин на живот. Елементите на програмата са различни в зависимост от индивидуалния план за работа на всеки потребител. Програмата е насочена към организиране и изпълнение на трудова дейност, придобиване на умения и сръчност, планиране на културни мероприятия с участието на гости и хора от общността, както и с участието на потребители от Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в град Симитли, който се намира в същата сграда, а също така и потребителите от Дневния център за възрастни с увреждания в града.

Осигурена е сигурна и безопасна среда за живот, като условията при които живеят потребителите е близка до семейната и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до домашните условия.

Жилището разполага с трапезария, в която се организира и храненето /закуска, обяд и вечеря/, като съществува обособен кухненски кът, обзаведен с подходящото кухненско оборудване и обзавеждане. Обитателите на жилището имат достъп до цифрова телевизия и интернет. Свободното време и груповите занимания потребителите прекарват в помещението за социални контакти, а също така и на двора, който ползват съвместно с потребителите от ЦНСТ. В спалните помещения потребителите съжителстват по две лица в стая. Специалистите, които работят в Защитеното жилище ползват офис, в който провеждат екипни срещи, водят административна си работа и съхраняват нормативно определените документи, свързани с предоставянето на социалната услуга.

Потребителите са включени в различни дейности на трудотерапевтични занимания – усвояване на знания и навици за самостоятелно пазаруване, готвене, сервиране, почистване, разпределяне на паричните средства за деня, запознаване с домакинските уреди и работата с тях, което е приоритетна дейност с цел изграждане на самостоятелност и независимост.

Организацията на живот в жилището се осъществява на база разработен Правилник за вътрешен ред и програмите за включване в извършването на видове трудотерапия. 

Потребителите на жилището ползват почасови социални услуги в Дневен център за възрастни с увреждания, което спомага общуването с хора от общността и допринася за изграждането на кръг от приятели с цел социално вграждане в обществото, както и промяна на обществените нагласи по посока толерантност и качествена грижа за хората с увреждания. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен