Губернаторът на среща с кметове и директори, контролират водоемите и реките

Кметовете на всички 14 общини в Пиринско се срещнаха с областният управител Димитър Димитров. В работната среща взеха участие и директорите на: ОДБХ, ОД на МВР, Басейнова дирекция, РЗИ, Областно пътно управление, Напоителни системи, ИАРА, Областно управление Пожарна безопасност. Решено бе  губернаторът да получава на всеки 15 дни подробна информация за състоянието на водоемите и реките на територията на област Благоевград.

Областният управител Димитър Димитров запозна всички присъстващи с готовността за предстоящото зимно поддържане на пътната мрежа в Пиринско и настоя всяка община да подаде информация кои фирми ще поддържат пътищата на съответната територия. За своевременно почистване на речните корита, ремонт на баражите и контрабаражите, регулярно проследяване състоянието на реките и водоемите, премахване на критични участъци се разбраха още присъстващите на срещата.

„Трябва да бъдем постоянно информирани, да се вземат необходимите превантивни мерки, за да се предотвратят евентуални нежелателни последици, следствие на обилни дъждове или преливане”, апелира областният управител Димитър Димитров.