Схемата "Младежка заетост" заработи в Гоце Делчев

Стаж и обучение за младежи до 29 години

Бюрото по труда в Гоце Делчев приема документи по нова схема за повишаване на заетостта сред младите хора, информира БНР. Схемата  „Младежка заетост” ще осигури стаж и  обучение на работното място на младежи  на възраст до 29 години. Работодателите,  желаещи да се включат в схемата, могат  да подават своите заявки до 29 септември.  Участието им дава възможност да наемат  младежи в две направления: Стажуване и  Обучение. И при двете  работодателят  или определен от него служител изпълнява  ролята на наставник на наетия по схемата  младеж. На работодателите, които осигурят  стажуване по схемата, ще бъдат покрити  разходите за възнаграждения в размер  на минималния осигурителен доход за  съответната икономическа дейност и  осигуровките. На работодателите, които  осигурят обучение по схемата, ще бъдат  поети разходите за възнаграждения на  наетото лице в размер на 90% от минималната  работна заплата за страната и осигуровки.  Разходите за възнаграждение на наставника  също ще бъдат поети от програмата. Те  са в размер на половин минимална работна  заплата. Програмата осигурява заетост  до 6 месеца на наетите младежи. Данните  сочат, че голяма част от работодателите  наемат младите хора на постоянен договор след изтичане на този срок. Интересът  на младежите към подобни програми през  последните месеци също е голям.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен