Съвещание на кметове в Кюстендил

Коментират подготовката за парламентарните избори

Кметове и кметски наместници се събраха на редовното си месечно съвещание в Община Кюстендил, съобщи БНР.

Най-коментираната  тема по време на съвещанието беше  подготовката за парламентарните избори.  Кметовете и кметските наместници на  населените места в общината бяха  задължени да проверят помещенията, в  които ще работят СИК. При установени  нередности трябва да докладват в Община  Кюстендил за отстраняването им. Другата  коментирана тема беше раздаването на  дърва за огрев. До една седмица ще бъде  задвижена процедурата и одобрените  жители ще могат да добият определените  им количества дърва. Отпускането на  средства за ремонти на сгради, в които  се помещават кметства, и подготовката  за Празника на плодородието бяха другите  теми на днешното съвещание. От Сдружението  на кметовете в общината заявиха, че  охраната на земеделската продукция е  добра и няма големи посегателства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен