Областният управител на регионален съвет за развитие на Югозапада

Областният управител на област с административен център Благоевград Димитър Димитров, ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, което ще се проведе на 25.09 и на 26.09.2014 г. в Боровец.

В състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район участват представители на министерства, областните управители на петте области от Югозападен район – София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград, кметове на общини и членове на общинските съвети в района, както и представители на социално-икономически партньори.

На заседанието ще бъде представена Националната политика по изменение на климата и обсъдени проблеми породени от изменението на климата в Югозападен район, мерки за тяхното преодоляване и източници на финансиране.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"