Практически препоръки по пътна безопасност през учебната 2014/2015 година за деца и юноши

Крими

09-09-2014, 08:52

Автор:

Галина Георгиева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Засилено полицейско присъствие около училищата до 30 октомври

1 правило - винаги пресичайте на пешеходна пътека

Началото на учебната година е изпълнено с настроение, тържественост и еуфория. Много деца за първи път прекрачват прага на училището, други се завръщат в класните стаи след лятната ваканция, на трети предстои за последна година да посрещнат 15 септември в училищния двор като ученици. 
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ОБАЧЕ, някои деца никога повече няма да чуят отново училищния звънец, защото са станали жертва на тежка катастрофа на пътя.

За да бъде подобрена безопасността и сигурността на децата на пътя, Национална пътна полиция препоръчва:

 

АКО СТЕ УЧЕНИК


Не забравяйте, че най-важно за вас е да се научите да се пазите сами на пътя. Там вие сте уязвими особено ако сте сами и не можете да потърсите помощ от възрастен.

Затова, заради Своята сигурност, приемете следните съвети:

•  Ако ходите сами на училище
Преди началото на учебната година си припомнете заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
Припомнете си основните правила за движение като пешеходци. Не забравяйте, че заради личната си безопасност винаги трябва:
 да пресичате при зелена светлина на светофара; 
 да се движите по тротоара и да използвате изградените подлези и надлези за пешеходци;
 да вървите по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 Използвайте светлоотразителни жилетки или елементи, които може да закрепите за облеклото или ученическата си раница.
Ако закъснявате за училище, не приемайте това за повод да нарушавате правилата за движение на пътя. Така лесно може да станете жертва на катастрофа.
Ако кръстовището е оживено, пресечете с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
• Обсъдете с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнете за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запаметете в телефона си номерата им.

• Ако се придвижвате до училище с велосипед
Ø Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледайте техническата изправност на колелото.
Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите. Не забравяйте, че:
 велосипедът е пътно превозно средство, а 

 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години; 

 когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
Обсъждайте с родителите и с приятелите си актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
Винаги носете светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
Ако закъснявате за училище, не приемайте това за повод да преминете при червен сигнал на светофара. Така лесно може да станете причина за катастрофа и да пострадате в нея.
• Помнете, че при пътен инцидент винаги може да позвъните на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или да направите това сами.

 

АКО СТЕ РОДИТЕЛ


Не забравяйте, че най-важна за вас е безопасността на вашето дете. На пътя детето Ви е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.

Затова, заради Неговата сигурност, приемете следните съвети:

•  Ако детето ви е първокласник
Преди началото на учебната година изберете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
В началото и в края на учебния ден се погрижете лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратите и посрещнете дето си до/от училищния вход.

Винаги разговаряйте за правилата за безопасно движение като пешеходци или като пътници в семейния автомобил.
 бъдете за пример и не правете компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
• Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ, ако вие не сте наблизо. Запаметете в телефона на детето си номерата на хората, на които може да се довери.

• Ако вие возите детето си до училище
 Превантивно проверете изправността на обезопасителните системи за деца, които използват в своя автомобил.

Използвайте обезопасителни системи за деца дори училището да е близо до дома ви и да ви се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за части от секундата, което може да коства живота или здравето на собственото ви дете.
Докато пътувате, коментирайте поведението на останалите участници в движението. Бъдете за пример и не допускайте компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

•  Ако детето ви ходи самò до училище
 Преди началото на учебната година си припомнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
Припомнете си заедно основните правила за движение като пешеходци:
ü Настоявайте детето ви винаги да пресича при зелена светлина на светофара. 
ü Насърчете го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци. 
ü Обърнете внимание, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
Настоявайте убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"