Избрани Новини

Сезонните работници трябва трябва да се осигуряват здравно сами

Декларация образец 7 се подава до 25-то число на месеца

След края на летния туристически сезон предстои трудовите договори на сезонно наетите работници по Северното Черноморие да бъдат прекратени.

От офиса на НАП в Добрич напомнят на тези от тях, които не започнат друга работа след приключване на сезона или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, че трябва да плащат здравните си осигуровки сами. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офиса на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски.
Лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец септември 2014 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2014 г. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица и за тази година е 16,80 лв.
Декларация образец 7 се подава също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравно-осигурителни вноски за период от 36 месеца.
Добруджанци могат да проверят здравния си статус във фронт офиса на местната структура на НАП.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)