Крайният срок за молбите за отопление е 31-ви октомври

Помощта е в размер на 328 лева

 Крайният срок за подаване на молби за отпускане на целева помощ за отопление е 31 октомври 2014 година, напомнят от Агенцията за социално подпомагане.

 Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. Размерът на помощта за отопление е 65,72 лева месечно или общо 328,60 лева за петте месеца на целия отоплителен сезон - от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. За месеците ноември и декември 2014 г. изплащането става до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта - например отпусната помощ през септември ще се изплаща до края на октомври. През август т.г. са били изплатени в цялата страна целеви помощи за отопление за около 65 000 лица и семейства в общ размер 8 431 567 лева.  До 31 януари 2015 г. ще бъдат преведени парите за месеците януари, февруари и март. За отоплителен сезон 2013/2014 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи е бил 251 876, съобщват от агенцията.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"