Избрани Новини

Водачи на листи по региони на ПП АБВ

Кратки биографични данни за кандидатите

1.Благоевград -     Николина Чакърдъкова
2.Бургас – ген. Михо Михов
3.Варна – Ивайло Калфин
4.Велико Търново – Николай Илчев
5.Видин – Иван Иванов
6.Враца – Иван Аспарухов
7.Габрово – Валентин Енев
8.Добрич – проф. д-р Иван Станков
9.Кърджали – Трендафил Величков
10.Кюстендил – Красимир Руев
11.Ловеч – Кирил Цочев
12.Монтана – Емил Константинов
13.Пазарджик – доц. Д-р Стайко Спиридонов
14.Перник – Росица Янакиева
15.Плевен – Румен Петков
16.Пловдив- град – проф. Борислав Борисов
17.Пловдив – област – ген. Валентин Петров
18.Разград – Пламен Томов
19.Русе – Володя Кенарев
20.Сливен – Иван Славов
21.Силистра – Ростислав Павлов
22.Смолян – Петър Кадиев
23.София – град – 23 МИР – проф. Борислав Борисов
24.София – град – 24 МИР – Константин Проданов
25.София – град – 25 МИР – Ивайло Калфин
26.София – област – Росица Янакиева
27.Стара Загора – проф. Иван Станков
28.Търговище – Ивайло Русчев
29.Хасково – Емил Кало
30.Шумен – Румен Петков
31.Ямбол – ген. Михо Михов

Ето и кратки биографии на водачите на листи:

Водач - Николина Иванова Чакърдъкова
- Възраст – 44 г.
- Образование – Висше
- Специалност – Музикална педагогика
- Заемани позиции - артист
- В момента е - артист
- Член на АБВ    

Водач - Ген. Михо Димитров Михов    
- Възраст – 65г.
- Образование – Висше
- Специалност – Летец - пилот "първи клас""
- Заемани позиции – генерал, Командващ на ВВС, началник на Генералния щаб на Българската армия, посланик на България в Република Македония; получава орден “Стара планина” първа степен
- В момента е генерал от резерва
- Симпатизант, Член на Гражданския съвет на ПП АБВ    
                            
Водач - Ивайло Георгиев Калфин    
- Възраст – 50г.
- Образование – Висше
- Специалност – Магистър - международно банкиране - Великобритания, Междинародни икономически отношения
- Заемани позиции – Народен представител в 37, 38 и 40 НС, Зам.-председател на Съвместния парламентарен комитет България-Европейски съюз, Секретар по икономическите въпроси на президента на Република България Георги Първанов, Заместник-председател на Министерския съвет и министър на външните работи, евродепутат
- В момента е  зам.- председател на ПП АБВ
- Член на АБВ                                                 

Водач – Николай Илчев Илчев
гр. Велико Търново"    "
 - Възраст – 46 г.
- Образование - Магистър
- Специалност - Право, Педагогика
- Заемани позиции - адвокат, юрисконсулт
- В момента е адвокат
- Член на АБВ

Водач - Иван Пенков Иванов
гр. Видин"    
- Възраст – 28г.
- Образование – Висше
- Специалност – Бакалавър - Икономика
- Заемани позиции – в сферата на търговията
- В момента е председател на „Българска асоциация на малките и средни предприятия”, гр. София; Председател на управителния съвет на „Международен иновационен фонд”, гр. София
- Член на АБВ
                                                                                              
Водач - Иван Аспарухов Цанов    "Възраст – 58 г.
- Образование – Висше
- Специалност – Управление на бизнеса
- Заемани позиции – зам.-кмет на община Мездра
- В момента е кмет на община Мездра, член на УС на Сдружението на общините, участник в комисиите на Комитет на регионите - Брюксел
- Симпатизант                                                                              

Водач – Валентин Вълчев Енев
гр. Габрово"    
- Възраст – 53 г.
- Образование -  Висше
- Специалност - Матемика, Информатика
- Заемани позиции - компютърно програмиране, проектант
- В момента е - Комисия за защита на личните данни
- Член на АБВ                          

Проф. д-р с.с.н  Иван Костадинов Станков    
- Възраст – 65г.
- Образование – Висше
- Специалност – Зооинженер
- Заемани позиции – доктор на селскостопанските науки, зам.- декан на Аграрния факултет на Тракийския университет, министър на земеделието в служебно правителство
- В момента е - ректор на Тракийски университет; членува в Съвета на ректорите на висшите училища в България, Балканска федерация по животновъдство; член на Консултативния съвет към Министерство на земеделието и храните
- Симпатизант    

Водач - Трендафил Ангелов Величков    
- Възраст – 34г.
- Образование – Висше
- Специалност – Финанси и кредит - Украйна, Политически мениджмънт и маркетинг - Съвета на Европа
- Заемани позиции –  бизнесмен
- В момента е – председседател на Институт за младежка политика, член на съюза на българските журналисти, бизнесмен
- Член на АБВ                                

Водач – Красимир Петков Руев
гр. Кюстендил"    "
- Възраст - 60г.
- Образование - Висше
- Специалност - Право
- Заемани позиции - юрисконсулт
- В момента е адвокат
- Член на АБВ                                 

Водач - Кирил Петров Цочев    
- Възраст – 67г.
- Образование – Висше
- Специалност – Електрически мрежи и системи, Външна търговия
- Заемани позиции – председател на Българска търговско-промишлена палата, ръководител на търговско-икономическа служба в посолството на България в Япония, вицепремиер и министър на търговията, председател на неправителствен Българо-Японски икономически комитет
- В момента е - Консултантски бизнес
- Симпатизант         

д-р Емил Константинов Георгиев Монтана    
- Възраст – 56 г.
- Образование – Висше
- Специалност – Медицина - Вътрешни болести
- Заемани позиции - лекар, народен представител в 40 - то НС
- В момента е лекар
- Член на АБВ, член на ИС на ПП АБВ"                             

Доц. Стайко Иванов Спиридонов
гр. Пазарджик"    
- Възраст – 63г.
- Образование –Висше
- Специалност – Медицина
- Заемани позиции – участъков лекар, ординатор - хирург
- В момента е - Преподавател в Медицински Университет – гр. София; Главен директор на болница; Председател на Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.
-  Симпатизант                                                  
                                                 
Росица Йорданова Янакиева- Костадинова    
- Възраст – 60 г.
- Образование – Висше
- Специалност – Химия
- Заемани позиции – кмет на кметство Изток, депутат в 40 НС
- В момента е – кмет на Перник, член на УС на демократичния съюз на жените, УС на Сдружение на общините в България, зам. председател на българската делегация на Конгреса на Съвета на Европа
- Член на АБВ, секретар на ИС на ПП АБВ
                                                                                               
Водач - Румен Йорданов Петков    
- Възраст – 53 г.
- Образование – Висше
- Специалност – Математика
- Заемани позиции – кмет на Плевен, депутат е в 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание, в 41-то Народно събрание е заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Mинистър на вътрешните работи
- В момента е – председател на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество,  председател на Организационния комитет на MOTO GRAND PRIX BULGARIA, зам.-председател на ПП АБВ.
- Член на АБВ                               

Проф.  д-р на ик. н. Борислав Михайлов Борисов    "
- Възраст - 65г.
- Образование - Висше
- Специалност - Политическа икономия, д-р на икономическите науки
- Заемани позиции - ректор 2 мандата на УНСС, “почетен професор” на три чуждестранни университета, Председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България, народен представител в 39 НС, Съветник на президента Георги Първанов по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие
- В момента е почетен ректор на УНСС. Директор на Институт за интелектуална собственост и лидерство. Зам. председател на ПП АБВ.
- Член на АБВ
                                                                    
ген. Валентин Иванов Петров
- гр. Асеновград    
- Възраст –  55 г.
- Образование – Висше
- Специалност – Физика
- Заемани позиции – Директор РДВР - Пловдив, Национална служба за борба с организираната престъпност, главен секретар на МВР
- В момента е – член на Международната Асоциация на Полицейските ръководители от Източна Европа
- Член на АБВ                    

Водач - Пламен Кирилов Томов
- Възраст – 58 г.
- Образование – Висше
- Специалност – Магистър - Българска филология
- Заемани позиции – обществена дейност, мениджър, ръководител на производство, управител контрол на производството, производство и пласмент на строителни елементи от полистиролбетон
- В момента е – бизнесмен
- Член на АБВ                                                                                                                                                                                         
Водач – Володя Василев Кенарев  
- гр. Русе                                                      
- Възраст – 63г.
- Образование – Висше
- Специалност – Живопис
- Заемани позиции – зам. Кмет по хуманитарни дейности - гр. Русе, работил в сферата на културата
- В момента е художник
- Симпатизант

Водач – Ростислав Светославов Павлов   
гр. Силистра                                                  
- Възраст – 42 г.
- Образование -  Висше
- Специалност - Стопанско управление
- Заемани позиции - общ. Съветник, началник отдел "Връзки с обществеността и межд. Сътрудничество", началник отдел "Строителство и контрол", директор ТП на НОИ, финансов ревизор ТП на НОИ
- В момента е секретар на община Силистра
- Член на АБВ
                                                                                               
Водач – Иван Славов Иванов
гр. Сливен  

- Възраст - 59г.
- Образование - Висше
- Специалност - Българска филология, мениджмънт
- Заемани позиции - учител, директор и зам.-директор на училище, три мандата общински съветник, председател на общинския съвет, кмет и зам. кмет на община Сливен
- Член на АБВ

Водач – Петър Георгиев Кадиев             
гр. Смолян                                              
- Възраст - 40г.
- Образование - средно - специално
- Специалност - ""Ел. обзавеждане и оборудване на промишлени предприятия""
- Заемани позиции - технически инспектор,
- В момента е - Член на областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва; Член на съюза на българските журналисти, Собственик у управител на кабелна телевизия - Смолян
- Член на АБВ

Константин Василев Проданов    
- Възраст - 37г.
- Образование - Висше
- Специалност - Международни отношения - България, Международно развитие (финанси) - Япония
- Заемани позиции - Вицепрезидент отдел търговия с деривати във водещи инвестиционни банки в Токио
- В момента е - Главен инвестиционен мениджър в международна финансова компания в София
- Симпатизант                                                

Ивайло Валентинов Русчев    
- Възраст – 26г.
- Образование – Висше
- Специалност – Икономика, Стратегически мениджмънт
- Заемани позиции – икономист
- В момента е - мениджър, председател на ПП ФАГО
- СимпатизантТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)