ДКЕВР е сезирала ЕК за договорите с ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3

Регулаторът твърди, че договорите с НЕК са несъвместими с вътрешния пазар

ДКЕВР е сезирала Европейската комисия относно сключените дългосрочни договори между „НЕК“ ЕАД, от една страна и „Контур Глобал Марица изток 3“ АД и „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ ЕООД, които представляват неправомерна държавна помощ за производителите по тях, поради което са несъвместими с вътрешния пазар.
Регулаторът предприе мерки във връзка с доклада на Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка), в който се посочват редица проблеми в енергийния сектор в България.
В доклада се споменават и мерките за подпомогане от страна на правителството при вземането на решения как да се подобри общественото доверие в управлението на енергийния отрасъл, как да се подобри финансовото състояние на отрасъла и как да се предостави адекватна подкрепа на бедните домакинства така, че да могат да си позволят екологично устойчиви и надеждни енергийни услуги. Констатациите и препоръките на Световната банка са насочени основно към необходимостта от комплексен пакет от мерки за подобряване на общественото доверие, финансовата жизнеспособност и поносимостта на цените включващи.
Сезирана е ЕК и относно съществуващите схеми за подпомагане на производителите на електрическа енергия от ВЕИ, водещи до прекомерно подпомагане, което създава условия за неспазване на правото на Европейския съюз по отношение на държавните помощи. Жалбите са придружени от искане за налагане на обезпечителна мярка – постановяване на разпореждане за преустановяване на държавната помощ до окончателното произнасяне на ЕК по сезираните проблеми. Очаква се в началото на октомври 2014 г. ЕК да представи първоначални указания по двата казуса.
Съществува практика на ЕК, която подкрепя изложените в жалбите аргументи за наличието на неправомерна държавна помощ, посочват от ДКЕВР.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"