Избрани Новини

Кардиология с нов ехограф

Днес бе направена доставка на нов Ехограф за високо специализирана кардио-васкуларна диагностика за нуждите на Кардиологично отделение на МБАЛ – Благоевград.

Ехографът е предназначен за кардиологична и съдова диагностика. Има три самостоятелни трансдюсерни конектори и отделен конектор за Доплер трансдюсер. Пълен набор диагностичен софтуер за кардиологична (възрастни, педиатрично, фетално сърце), съдова (транс- и екстракраниална), абдоминална, мускуло-скелетна диагностика, малки части и др.вкл. софтуер за измервания на основни и значими параметри в съответните области и наличие на специализирани рапорти. Вградена база данни за пациентите – архивиране на образи, рапорт от изследването и данни за пациентите с възможност за последваща постобработка, измерване, анализ и генериране на нови рапорти. Подобряване качеството и информативността на образа, чрез постепенно редуциране на ултразвуковите артефакти - да е възможно в реално време и при архивиран образ. Едновременно разполагане на минимум два фокуса в кардиологичен режим, което осигурява максимална пространствена резолюция на клиничния образ от сърдечната база до апикалната зона. Физиологични трасета – едновременно изображение на ЕКГ и фоново отвеждане.

Апаратурата е производство 2014г. и е  най-модерната в страната.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден