Служебното правителство прехвърля 190 декара на Кюстендил за социални центрове

На община Кюстендил ще бъде прехвърлен поземлен имот от почти 190 дка и застроен с шест сгради. Такова решение взе правителството на днешното си заседание. Имотът се намира в местността Лешовица край с. Жиленци. Община Кюстендил има намерение да разкрие в него комплекс за социални услуги – център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, център за социална рехабилитация и интеграция за лица, и социален учебно-професионален център.