ОД на МВР-Благоевград с нов директор

От днес ОД на МВР-Благоевград се оглавява от нов директор

Неговото име е Васил Митов, а заповедта за назначението му влиза в сила от 01.08.2014г.

Напомняме, че дейността на ОДМВР Благоевград се осъществява в хода на текущата реформа в сектора за сигурност и обществен ред. Географското разположение на Благоевградска област, утвърждаването й като желана туристическа дистинация вътрешно–политическата нестабилност в страната, провеждането на избори за Европейски парламент и изострената обстановката по линия на незаконната миграция на граждани от държави от Близкия Изток и Северна Африка характеризират средата за сигурност на територията на ОДМВР Благоевград с голяма динамика и спонтанни изострания, което от своя страна наложи остра необходимост от прилагането на гъвкави управленски решения и пределна мобилизация на целия състав на дирекцията, за да може адекватно да се отговори на нарастналите изисквания.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"