Екипът „Камбитов” внесе нов проект за възстановяване на горския фонд

Екипът на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов внесе в Държавен фонд „Земеделие” проект на стойност 593 574.81 лева с ДДС

Проектът има за цел да възстанови горския фонд, пострадал от пожари или други природни бедствия. Предвидено е и подобряване на превантивните дейности за намаляване на опасностите от горски пожари. Това е първият проект на община Благоевград по мярка 226, която касае "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, информират от пресцентъра на общината. Кандидатстването е за безвъзмездна финансова помощ. С получените средства ще се извърши залесяване на 55 декара пострадали гори в землището на село Горно Хърсово. Ще бъде закупено оборудване и защитни средства за трите противопожарни депа в сградата на община Благоевград и селата Падеш и Логодаж. По проект е предвидено изграждането на наблюдателен пункт в село Марулево, закупуване на средства за наблюдение и комуникация. Максималният срок за изпълнение на одобрения проект е 24 месеца.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"