Избрани Новини

След проверки на три правителства! Няма незаконни обекти в ски зоната в Банско

Днешното решение е в резултат от извършени десет проверки на документацията и обектите в ски зоната

Днес Министерският съвет взе решение за премахване на несъответствията и грешките в  площта на концесионния договор за „Ски зона с център гр. Банско“, съгласно Териториално устройствения план на ски зоната, одобрен през 2001 г.

Освен това със същото Решение бе увеличена концесионната такса на „Юлен“ АД  с 50 % като по този проблем работиха последователно три правителства.

Днешното решение е в резултат от извършени десет проверки на документацията и обектите в ски зоната от Министерство на инвестиционното проектиране, Министeрство на регионалното развитие, Министерство на финансите, МОСВ, Дирекция за национален строителен контрол  и Върховна административна прокуратура.

Решението на МС бе взето по предложение на междуведомствена работна група: „ За привличане, координация, насърчаване на инвестиционни намерения и наблюдение на изпълнението на инвестиционни проекти в областта на туризма“, създадена с решение на Министерски съвет No 705 от 14.11.2013 и включваща представители на изброените по-горе институции. 

Многогодишните проверките по безспорен начин доказаха, че в ски зона Банско няма изградени незаконни обекти и за всички съоръжения и ски писти са изпълнени съoтветните законови процедури.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)