Розопроизводители настояват за мерки за опазване качеството на лавандуловото масло

Предстои обсъждане на статута на Института по розата

За строг контрол врху качеството на посадъчния материал от лавандула настояват розопроизводители на среща в Казанлък.

Според специалисти в бранша, сериозен проблем е съхраняването на сортовете и добиване на висококачествено лавандулово масло. В тази връзка те предложиха да се проведе разширена среща със собственици на лавандулови насаждения, за да бъдат запознати всички с опасностите от влошаване на лавандулото масло при използване на разсад от нелицензирани производители.
Работна група излезе с предложение да се подготви материал по проблемите на розопроизводството и производството на лавандула и лавандулово масло, който да бъде обсъден в Стрелча на 19 септември, след което да бъде запознат министъра на земеделието и храните в новото българско правителство.
Кметът Галина Стоянова предложи като важен момент в предстоящата среща в Стрелча да бъде изясняване статута на Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък. Възможностите, които са били обсъждани с министъра на земеделието и храните в оставка проф. Димитър Греков, са две – институтът да премине към МЗХ или да остане към Селскостопанска академия. Работещите в Института трябва да решат кой е по-добрият вариант за тях, след което да бъде направено предложение до новия министър. Целта е – да има работещ институт, подкрепящ производителите на етеричномаслени култури, грижещ се за чистотата на сортовете и оттам – за качеството на добиваните етерични масла.
Кметът Стоянова подчерта също, че всички, свързани с розопроизводството – общини, сдружения и производители, трябва да работят заедно за утвърждаване на регион Долината на розите на новата туристическа карта на България. Защото това ще даде тласък както на производството на етерични култури и масла, така ще развие и туристическия потенциал на Долината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен