225 561 евро за ЮЗУ и 66 371 евро за АУБ по проекти за обучение

Седем проектни предложения на бенефициенти от Благоевградска област са одобрени за финансиране

Седем проектни предложения на бенефициенти от Благоевградска област са одобрени за финансиране по „Образователна мобилност“ на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Допустимите дейности са разпределени в няколко сектора, като в сектор „Висше образование“ финансиране ще получат ЮЗУ „Неофит Рилски“ и АУБ, съответно 225 561 евро и 66 371 евро.

Сред класираните проекти са и тези на Земеделска  професионална гимназия "Климент Тимирязев" – гр. Сандански и Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" – гр. Благоевград. Двете гимназии са класирани в сектор „Професионално образование и обучение“. Учениците в земеделската гимназия в Сандански ще развиват своите знания и умения в европейските стандарти на кулинарията, за което училището получава 65 816 евро. Със сумата от 102 088 евро пък благоевградската Професионална гимназия по икономика ще изпълни проект „Европейска мобилност за успешен професионален старт“.

Финансиране получават и две неправителствени организации, регистрирани в Благоевград. По два проекта за доброволчески инициативи 28 000 евро са отпуснати на сдружение „Международни инициативи“. За проекта си „Бъди лидер, поеми инициативата“ сдружение „Активно българско общество“ получава 22 700 евро по програмата.