Само един доктор иска да е шеф на дупнишката болница

Документи бяха подадени от двама кандидати

Днес в кръглата зала на Община Дупница започна работа комисията, която бе определена от Общинския съвет по избор на управител на МБАЛ “Св. Иван Рилски”.

Документи бяха подадени от двама кандидати, единият, от които Любомир Таушански, а другият - Даниела Ильова.

Комисията бе председателствана от д-р Първан Дангов, а нейн секретар бе Иван Бучов, членовете, които участваха в избора на управител бяха Атанас Василев и Райничка Стоянова, която представяше Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Пред тях се яви единствено д-р Любомир Таушански, чийто документи бяха отворени и комисията ще работи само по тях, защото Даниела Ильова не се яви и бе отстранена от участието в конкурса.

След като бъде направена проверката за допустимост на документите, комисията ще разгледа концепцията на Таушански, след което ще премине към събеседване.