Цената на тока се вдига още с нова такса

Ще плащаме, ако изразходваме по-малко или повече енергия от планираното

Още в първите си фактури с новите цени на тока битовите и бизнес клиентите на ЕРП-тата могат да получат допълнителна изненада след поскъпването, което ДКЕВР определи от 1 юли. Така в сметките ни може да се появи нов ред, който да надуе цената още малко.

Става въпрос за разходи, които са предизвикани от небалансите по мрежата. Те се образуват от разликата между заявеното и потребеното количество енергия от клиентите на енергото. Досега за тях не се заплащаше нищо от битовите абонати и малките фирми, които останаха на регулирания пазар на тока след началото на либерализацията. Сега обаче нещата се променят. Например, ако за даден квартал е било планирано, че ще изразходва 100 единици ток за месец юли, но той е изразходвал 70 единици, защото 30% от обитателите му са отишли на море, това ще бъде небаланс, за който ще трябва да се плаща. В същото време тези 30% от жителите на квартала пък ще предизвикват по-голямо потребление, например в морските курорти. Което ще предизвика повече потребление на ток от планираното там, за което също ще трябва да се плати. Това се потвърждава и от точка 13 от решението на ДКЕВР от 30 юни т.г. за новите цени в сектор "Електроенергетика". В него е записано, че "комисията определя максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици, което може да се включва в крайната цена на електрическата енергия за клиентите на крайния снабдител и електроразпределителните дружества". В тази връзка регулаторът определя до 1.5% отклонение за специалните балансиращи групи и крайните снабдители и до 0.5% за специалните балансиращи групи на електроразпределителните мрежи. Т.е. компаниите, които ни продават тока и на които плащаме за изразходвана енергия, ще могат да калкулират в сметката ни и някоя друга стотинка за покриване на разходите за балансиране (за това, че битовите клиенти са изразходвали повече или по-малко ток от очакваното). В същото време дружествата, които оперират електроразпределителните мрежи и на които плащаме таксите за пренос и достъп, също ще си калкулират допълнителните разходи за предизвикания от битовите клиенти и малките фирми небаланс по техните кабели, пише "Стандарт".

Парите, които хората ще плащат на ЕРП-тата за новия ред във фактурите си, обаче няма да остават при тях. Според новите Правила за търговия с електрическа енергия, които влязоха в сила наскоро и отвориха пазара на ток у нас, електроразпределителните дружества трябва да заплащат на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) разходите, които членовете на техните балансиращи групи (клиентите им) са предизвикали. Така сумата, която всеки битов абонат или малка фирма ще плаща от следващата си сметка, ще бъдат превеждани директно на ЕСО. Все още обаче не е ясно какви точно ще бъдат тези суми. За най-масовите сметки на обикновените семейства, които плащат по 20-30-50 лв. за ел.енергия на месец, вероятно ще става въпрос за няколко десетки стотинки. Колко ще бъдат точно, ще разберем от следващата фактура за ток, която ще получим.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия