Избрани Новини

Изготвят проектите за развитие на Благоевград

Днес от 11:30 часа в зала 101 на община Благоевград ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка : “Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по проект „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реконструкция, изграждане и благоустрояване на обекти от техническата инфраструктура“

Обособена позиция 2: „Ремонт и реконструкция на сгради с висока обществена значимост“  в изпълнение на проект "Инвестиции в бъдещето на община Благоевград”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за безвъзмездна финансова помощ: „В подкрепа за следващия програмен период”.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)