3 938 души смениха личния си лекар в Благоевградско

3 938 здравноосигурени в Благоевградска област са сменили личните си лекари

Основните причини за смяна на личен лекар се отнасят до откриване на нови лекарски практики, промяна в местоживеенето на пациентите, лични предпочитания на здравноосигурените лица към общопрактикуващите лекари, нарушение на достъпа до специализирана медицинска помощ, качествено медицинско обслужване, отказ на домашни посещения, както и прекратяване на договор от страна на Здравната каса.

Следващата възможност за смяна на джипитата е през декември. При пререгистрация на личния лекар пациентите задължително ще трябва да представят на новоизбрания лекар документ за актуален здравноосигурителен статус. В случаите, когато се направи нов избор на личен лекар, по служебен път се изисква извлечение от здравното досие на пациента от предишния личен лекар. Той се задължава в едномесечен срок от датата на постъпване на искането да изготви и представи по подходящ начин документацията на новоизбрания лекар. Ако лицето не е посещавало лекаря си, той издава служебна бележка, с която удостоверява липсата на здравно досие. Предишният лекар подлежи на санкции, ако не предостави исканата информация, обясниха от РЗОК- Благоевград, цитирани от "Дарик". В срок до 3 работни дни лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ представят в РЗОК регистъра с новоизбралите го здравноосигурени лица и първите екземпляри от регистрационните форми за първоначален, постоянен или временен избор.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"