Еднодневна пресконференция представи общата култура и традиции между Банско и Македония

В Посетителски информационен център в Банско от 11.00 ч. беше проведена Еднодневна пресконференция за началото на проект „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще“ по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013, финансиран по Приоритетна Ос 2: Подобряване качеството на живот; 2.2 Оползотворяване на културните ресурси, стартира своите дейности.

Пресконференцията беше открита от Кмета на Община Банско г-н Георги Икономов и от Председателя на Общинския съвет на Община Гевгелия, Република Македония г-н Драги Хаджи – Николов. Присъстваха 34-ма участника, сред които проектния екип, представители на културни и артистични организации, медии, представители на общинските администрации и местното население от двете партньорски общини. Проектния екип представи целите, дейностите и резултатите на проекта с което информира обществеността за значението на проекта, както и за правилното използване на природните и културните ресурси и приноса му за културното развитие на туризма.

Проекта е инвестиционен и срока на изпълнение е 24 месеца до 18 декември 2015г. Проектът се реализира в партньорство с Община Гевгелия, Република Македония, като Община Банско е лидер. Първоначалния одобрен бюджет е в размер на 298 963.17 €, от тях 85% са IPA Funds 15% Национално съфинансиране.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"