Избрани Новини

Обзавеждат дома за деца и младежи с увреждания в Гоце Делчев за 24 000 лева

Вчера в ЦНСТ –Гоце Делчев се проведе пресконференция по проект „Обзавеждане на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания”, съфинансиран от Фонд "Социална закрила". В пресконференцията участваха заместник – кметът на община Гоце Делчев Саид Иброш, ръководителят на центъра Бисер Младенов и координаторът на проекта Огнян Лазаров.

Срок - Проектът е с продължителност от 07.05.2014 г. до 31.07.2014 г.

Финансиране – 21 600 лв. грант от Фонд „Социална закрила” и 2 400 лв. собствено финансово участие на община Гоце Делчев.

Цели на проекта:

Подобряване на битовите условия на децата и младежите, ползватели на услугата ЦНСТ, чрез осигуряване на подходящо обзавеждане и домакинско оборудване.

Формиране на умения у децата за самостоятелно извършване на елементарни битови дейности.

Основни дейности:

В края на 2013 г. Община Гоце Делчев изпълни проекта „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността“, финансиран по ОП „Регионално развитие”. Построена бе едноетажна сграда, която е постоянно жилище за 14 деца и младежи с умствени и физически увреждания, които до сега са живели в ДДУИ - с. Петрово. По проекта бе доставено обзавеждане и оборудване, но ресурсите не стигнаха за цялостно обзавеждане на центъра. В рамките на новия проект за ЦНСТ бе закупено и доставено необходимото допълнително обзавеждане /кухненски електроуреди, кухненска посуда, материали и пособия за почистване, постелочен инвентар и др./ за спалните, дневната, санитарните помещения, кухненския бокс и офис. По този начин материалната база се привежда в съответствие с изискванията на нормативните актове за предоставяне на услугата ЦНСТ, като се осигурява добра среда на 14 деца и младежи с увреждания да живеят в условия близки до семейните.

Проектът „Обзавеждане на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания” е в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 г. -2015 г.) и по конкретно: осигуряване на качествени и достъпни социални услуги в община Гоце Делчев, които ще допринесат за социално включване на уязвимите групи и лица в неравностойно положение, включително деца и младежи в риск; повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление и представяне на услугите на общинско ниво; осигуряване на независим живот в семейна среда или в среда, близка до нея за деца и младежи в риск.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов