Отдават под наем кафе-клуба на читалището за 4771 лв, при досегашен 600 лв.

Осем фирми заявиха желание за участие в търга за кафе-клуба при НЧ „Никола Вапцаров” в Благоевград, но само шест от тях подадоха ценови предложения. Най-щедра бе фирма с предложение от 4771 лв. месечен наем без ДДС, която безапелационно спечели наддаването. Кафе-клубът се отдава за срок от пет години. Барчето, което доскоро бе стопанисвано от Костадин Угринов за сумата от 600 лв, се оказа един от най-предпочитаните обекти за местните бизнесмени и наемната му цена скочи близо 8 пъти. Търгът бе предшестван от остър спор между общинската администрация и председателя на читалището Васил Новоселски, завършил в съда. Проблемът бе кой да отдава под наем атрактивното помещение, което е общинска собственост. Новоселски подаде жалба в Административен съд за спиране на търга, но тя бе отхвърлена с мотив, че помещението, в което се намира кафе-клубът, не се използва за творческа дейност, каквото е основното призвание на такъв културен институт. След срока по реда за провеждане на търгове, в екплоатация на кафето ще влезе Георги Грънчаров, управител на две заведения и една дискотека в Благоевград. Далеч под неговата оферта бе предложението 3600 лв. без ДДС. Общо десет обекта бяха предложени на търг днес, но се явиха кандидати само за пет от тях - кафето при читалището, двуетажна сграда на ул. „В. Мечкуевски” 24-А ( Синята къща) с предназначение за клуб ресторант, самостоятелен обект в сграда на ул. „Арсений Костенцев” с предназначение за офис, едноетажна сграда до входа на Зоопарка, част от общински нежилищен имот с предназначение за стоматологичен кабинет в село Падеш. Петима участници се включиха в наддаването за Синята къща, която се отдава под наем за срок от 10 години с първоначална месечна цена 552,83 лв. без ДДС. Най-висока оферта предложи фирма с 1500,00 лв. без ДДС. На второ място 1325,00 лв. По две фирми се състезаваха за офис на ул. „Арсений Костенцев”, с първоначален месечен наем 79,82 лв. без ДДС. Сградата до входа на Зоопарка, чиято начална наемна цена бе 90,72 лв. без ДДС, спечели с предложение 95,00 лв. без ДДС. Стоматологичният кабинет, който бе подложен на тръжна процедура с първоначална цена 30,80 в село Падеш, отиде при Петко Веселинов Нинов за 44,00 лв. на месец без ДДС. Председател на комисията на търга бе новият директор Дирекция „Управление на собствеността и регулация” Румяна Чорбаджийска.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен