За 1 месец!221 безработни започнаха работа в Кюстендилско

105 по програми за временна заетост, 116 по насърчителните мерки за заетост. Между последните са и 53-ма младежи до 29-годишна възраст. С посредничеството на бюрото по труда на работа са назначени още 152-ма човека предимно в сферите на услугите, търговията и леката промишленост. Регистрираните безработни са 4 127, с 248 пои-малко в сравнение с предходния месец. Нивото на безработица в община Кюстендил е 15,5 процента; в община Невестино - 20,1 на сто и в община Трекляно - 7,2 процента, информира Радио Благоевград. Безработните жени са 2 126, хората с намалена трудоспособност - 243-ма, младежите до 29-годишна възраст - 746, безработните над 50 години - 1 406. Хората с висше образование, търсещи работа са 297.