Похвално!Безработните в Кюстендилско с 248 по-малко

С 248 лица са по-малко безработните на територията на Кюстендилско.

Общо регистрираните хора без работа са 4 127, като равнището на безработица е 15,5%. Най-голям е броят на безработните в Кюстендил – 3990 души.

На територията на района, обслужван от трудовата борса в Кюстендил, през месец май са постъпили на работа 323 безработни лица от тях: 269 са започнали работа  с посредничеството на бюрото по труда. На първичния трудов пазар са устроени на работа 88 лица, по програми и за заетост са включени 178, по насърчителните мери – 3-ма, пише "Инфомрежа". Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на месец май: 2126 са жени /51.5 %/, 243 са лицата  с намалена трудоспособност /5.9 %/, 746 са младежите до 29 години /18.1%/, 1406 са лицата над 50-годишна възраст /34.3 %/ и 1769 са регистрираните продължително безработни лица /34.1%/ от общо регистрираните.