168 души се отказаха от образование в Кюстендилско

За една година 168 учащи от Кюстендилска област са напуснали училище, съобщи Катя Мирчева, директор на Териториалното статистическо бюро, цитирана от "Фокус". Напусналите се отнасят за всички общообразователните училища в региона, като 141 тях са били в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 95, или 56.5% от общия брой на напусналите, следван от заминалите в чужбина - 29.2%, и на напусналите поради нежелание да учат - 10.7%. Според статистиката през 2013 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 613 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 375 души. През учебната 2013/2014 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища в региона е 9 700. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование се увеличава с 39, или с 0.4%.