Подновяват пътищата между Дупница-Самоков и Кюстендил-Перник

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за рехабилитацията на близо 62 км републиканска пътна мрежа по „Транзитни пътища V”. В лот 23Б от програмата са следните обекти: участък 1 – рехабилитация на път II-62 Дупница – Самоков от км 42+263 до км 78+633 /36,37 км/; участък 2 – проектиране и рехабилитация на път III-181 Ковачевци – Поповяне от км 26+792 до км 33+650 /6,8 км/, път III-627 „път II-62 – Рельово – Алино – път III-181” от км 9+390 до км 13+450 /4,06 км/, път III-6205 /Клисура-Самоков/ - Белчински бани – път III-627 от км 0+000 до км 5+100 /5,1 км/; участък 3 - проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил - Перник от км 34+385 до км 44+303.10 /9,9 км/. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 35 000 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 24 месеца, съобщиха от АПИ. С рехабилитацията на пътните отсечки, включени в лот 23Б, ще се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване.