Повече от половината бебета в Кюстендилско-извънбрачни

Повече от половината раждания в Кюстендилска област са извънбрачни, съобщи директорът на Териториалното статистическо бюро в Кюстендил Катя Мирчева, цитирана от "Фокус". Тя посочи, че от 2000 година се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждани. Техният относителен дял нараства от 30.2% през 2000 година на 34.8% през 2001 година и на 44.9% през 2005 година. През 2013 година броят на живородените извънбрачни деца е 545, или 59.5% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания е по-висок в градовете - 60.8%, отколкото в селата - 54.2%. Според Катя Мирчева високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.