Работниците от "Пиринска мура" излизат в едномесечен платен отпуск, очакват се масови уволнения

Зам.областният управител Костадин Дурчов беше медиатор на дискусия за бъдещето на завода за столове „Пиринска мура”

В срещата, която се проведе в административната сграда на завода в Банско участваха представители на ръководството на предприятието, работници, синдикалисти, община Банско и директори на регионалните структури на Инспекция по труда и Служба по заетостта. Тя беше организирана още миналата седмица, когато изпълнителният директор на „Пиринска мура”АД Дарин Камбуров извести местното поделение на Агенцията по заетостта, че до края на месец юни ще бъде извършено масово уволнение на работници. Междувременно напрежението беше нагнетено допълнително от решението на работниците да прекратят работа заради няколкодневно забавяне на заплатите за м.април.

Зам.областният управител К. Дурчов подчерта обществената значимост на събитията в завода, които налагат намесата на държавните структури и местната власт в частното предприятие, за да се помогне за решаване на проблемите.

Румен Анев – представител на председателя на Надзорния съвет Александър Грос, съобщи решението му да преустанови временно работата на предприятието. Работниците излизат за един месец в платен престой по вина на работодателя. Те няма да са на работните си места, но трябва да бъдат на разположение да се явят на работа ако през това време се поднови производството. Надзорният съвет ще използва това време за осигуряване на финансов ресурс за покриване на задълженията и преоценка на бизнес плановете, свързани с производството на предприятието.

След тричасови преговори, работодатели и работници стигнаха до взаимно съгласие, че напрежението и недоверието между тях е във вреда на общото желание да се намери начин за продължаване на работата на предприятието. Дарин Камбуров и Румен Анев заявиха, че при добро развитие на обстоятелствата, броят на обявените за уволнение 104 души може да бъде силно редуциран. До няколко дни поименния списък ще бъде готов и ще бъде предложен за съгласуване със синдикалистите.

Инспекцията по труда ще продължи да следи спазването на условията за уволнение на работниците поради намаляването обема на работа, заяви директорът на областното поделение Юлия Янчева. Тя увери работниците, че уволнените нямат причина да се притесняват, че ще получат дължимите им пари.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"