Две семейства с репродуктивни проблеми получават шанс за бебе

Две семейства с репродуктивни проблеми получиха шанса да се възползват от методите за Асистирани Репродуктивни Технологии (АРТ) чрез финансовата подкрепа на общинския фонд „ИН ВИТРО”. Фондът бе учреден с решение на Общинския съвет от 22 февруари тази година по предложение на кмета на Общината. Със същото решение бе приет и правилник за работата на Фонда, който урежда условията за кандидатстване за финансова помощ. Едно от тях е семействата да са с постоянен адрес в община Банско. Освен безплодие, лечимо преди всичко с методите на Асистирани Репродуктивни Технологии, Фондът отпуска средства и за лечения, изследвания и медицински услуги свързани с репродукцията. Средствата са в размер до 2000 лв. за едно семейство в рамките на една календарна година. Въведени са и редица други критерии от медицински характер. Подпомагането от общинския фонд не ограничава правото и възможността на семействата да кандидатстват за финансово подпомагане от Център „Фонд асистирана репродукция”.    Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"