Днес карайте внимателно на АМ "Струма"!

Днес между 8 ч. и 17 ч. в участъка от Долна Диканя до Блатино от АМ „Струма“ със специална мобилна сонда ще бъдат взети проби от пътната настилка. За повишаване на безопасността на движението е необходимо шофьорите да карат внимателно, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движението за отсечката между Долна Диканя и Блатино – от км 313+220 до 315+220, в посока Кулата – София. Допустимата максимална скорост на движение се ограничава на 90 км/ч.

Тестовете ще се извършват със специална мобилна сонда като всеки сондаж продължава около 30 минути. Работният участък, в който ще се извършва проучването, ще е затворен в рамките на 50 м, като се засяга крайната активна лента.

Вземането на проби със специална мобилна сонда от свързаните пластове на настилката е обичайна практика при новопостроени пътни участъци, финансирани със средства от европейските фондове. При изграждането на нови отсечки проучванията се правят от Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти към АПИ, а след цялостното завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация тестовите изследвания се извършат от независима лаборатория по изискване на Европейската комисия.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"