Упълномощиха кмета на Банско да представи новия план за управление на НП "Пирин"

На своето редовно месечно заседание, Общински съвет – Банско упълномощи кмета Георги Икономов да представи пред Министерството на околната среда и водите, дирекция Национален парк „Пирин” и фирмата – изпълнител на новия План за управление на парка за периода 2014 – 2023 г. конкретни предложения за промяна на Плана на управление на Национален парк „Пирин”. Предложенията засягат нормативната уредба в Плана, касаеща забранените дейности в Зоните за туризъм в парка и тяхното точно изброяване, както и разширяването на тези зони в посока град Добринище.
„Вярвам, че единодушно гласуваните от общинските съветници предложения за промяна в нормативната уредба за управление на Национален парк „Пирин”, са в интерес на нашите съграждани, както и на България. Паркът може да бъде управляван така, че да бъде постигнат устойчив баланс между екологичното и социално-икономическото развитие на Пирин планина” коментира Владимир Колчагов – председател на Общинския съвет.
На сесията беше допълнен списъкът с маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които да се предоставят за едногодишно стопанисване от земеделските стопани и животновъдните в общината. Одобрението на допълнителните площи се наложи в отговор на засиления интерес от страна на селскостопанските производители през настоящата година.
Във връзка с предстоящите абитуриентски балове, съветниците традиционно гласуваха финансова помощ на двама зрелостници от град Добринище, намиращи се в тежко семейно положение. С одобрените средства учениците ще могат усмихнати да посрещнат своите балове.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен