Без нарушения с хранителните продукти по празниците в Благоевградско

При засилен контрол от дежурни инспектори преминаха официалния и религиозния празник /Първи май и Гергьовден/ в област Благоевград. 40 проверки на специализирани магазини за месо, борси, магазини за търговия на дребно с храни и заведения за обществено хранене извършиха инспекторите от отдел „Контрол на храните“ към ОДБХ- Благоевград. Проверките, осъществени в периода 01 – 06 май 2014 година, бяха реализирани във връзка със заповеди на изпълнителния директор на БАБХ и директора на ОДБХ- Благоевград за засилен официален контрол в предприятията за производство и търговия с храни, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене, пазари и борси.
Констатирано бе, че обектите се поддържат в добро хигиенно състояние. Сградовият фонд и оборудването отговарят на изискванията на действащото законодателство. Продуктите са в срок на реализация и се спазват условията за тяхното съхранение, посочени от производителя.
Съставени са 4 акта за установяване на административно нарушение за продажба на стоки без етикет.