Избрани Новини

Гоце Делчев и Сандански създават заедно европейски проекти

С информационни дни в Гоце Делчев и Сандански приключи цикълът от срещи, организирани от Областен информационен център – Благоевград на тема: „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“. Отговор на въпроса: „Какво трябва да знаем и как да се подготвим за да реализираме успешно идеите си с финансовата помощ на Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020г.“, потърсиха заедно с експертите на ОИЦ, представители на общини, неправителствени организации, читалища, училища и бизнес в региона.

Приоритетите на всяка програма, дейностите, които са допустими за финансиране, както и типовете организации или хора, които могат да получат подкрпа бяха представени на срещата от Янислава Вангелова, която запозна присъстващите в резюме с новите Оперативни програми, които ще действат през следващите 7 години до 2020г. – ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, ОП „Околна среда“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Добро управление“.

Присъстващите бяха запознати също с основните етапи от цикъла на проект, финансиран с европейски средства – от формулиране на идеята за проект, през основните стъпки за планиране и подготовка на проектното предложение, формулиране на целите и дейностите, определяне на необходимите за изпълнението им ресурси. Темата предизвика оживени дискусии, на които бяха разгледани редица конкретни въпроси, свързани не само с изготвяне на предложението, но също така и с изпълнението, мониторинга, и отчитането на европейските проекти.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)