Благоевградчани на „ти” с Европейския съюз

Мисия

27-04-2014, 11:27

Автор:

BlagoevgradUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Благоевградчанин се бори за място в олимпиадата в Пекин

Под надслов „Европа за мен” в Благоевград се проведе кампания за популяризиране на Европейския съюз

На площад „Георги Измирлиев” Българското национално радио разположи свой информационен щанд, на който жители и гости на града получаваха информация за работата на Европейския парламент. Гражданите, които даваха точни отговори на въпросите за Евросъюза и Европарламента, получаваха за награда рекламни материали. Според организаторите на кампанията Благоевград чрез своята кандидатура за Европейска столица на културата и многобройните спечелени европейски проекти и инициативи е един от най-европейските градове в България. Оценката, която бе поставена и от жители на града, също бе отлична.

Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му от последните компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в сила от 1 декември 2009 г. Европейският съюз е международна организация без аналог (sui generis). Държавите-членки са му предоставили голям кръг от правомощия, включително и в областта на външните работи и политиката на сигурност. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен