Избрани Новини

Сатовча пълни хазната със 100 000 лева от наеми и имоти

Община Сатовча ще осигури тази година на хазната 100 000 лв. от наеми и продажби на имоти, които са общинска собственост.

От наеми на помещения трябва да постъпят 40 000 лв., на други терени – 23 000 лв., на жилища – 200 лв., на движими вещи – 1000 лв. От наемането на общински мери и пасища приходите ще са 1400 лв., а от аренда на земеделска земя – 1200 лв. Общата сума е в размер на 66 800 лева. От разпореждане с имоти, общинска собственост, също ще има приходи в общината, пише "Стандарт".

От продажба се очакват 50 000 лв., от учредени вещни права – още 2000 лв., а от учредено право на прокарване на отклонения от общинските мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през общински имоти – други 2000 лв.

Общата сума е 54 000 лв. „Сметката сочи, че общите ни приходи от управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, ще са 120 800 лв. В същото време разходите ни са общо 22 000 лв. – за технически дейности са 5000 лв., за оценки още 5000 лв., за обявления – 2000 лв. и за обезщетения на собственици на отчуждени имоти – 10 000 лв.", заяви кметът на общината Арбен Мименов.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май