Ректор и губернатор на конференция за образованието в Абланица

Научно-практическата конференция "Образованието в малките населени места" ще се проведе на 25-26 април 2014 г. в с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. Конференцията е организирана от катедра "Педагогика" към Факултета по педагогика на ЮЗУ "Неофит Рилски". Тя ще се проведе под патронажа на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д.н. Иван Мирчев, областния управител на Благоевградска област Муса Палев, доц. д-р Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен