Производители на картофи се срещнаха в Кюстендил

В Дома на науката и техниката се проведе среща с производителите на картофи от община Кюстендил

Инспектори от отдел Растителна защита при Областната дирекция по безопасност на храните в Кюстендил запознаха земеделските производители с осъществявания фитосанитарен контрол, като система от мерки и нормативно регламентирани дейности, насочени към предотвратяване пренасянето през държавните граници и разпространението на територията на страната на карантинни вредители по картофите.

Беше предоставена информация за начините на разпространение на бактериални и гъбна инфекции, както и мерките за борба за локализиране на заразите, до тяхното пълно унищожаване.

Акцентира се на икономическото значение при заразяване на картофопроизводни площи с карантинни вредители, като заразените площи, практически не могат да се използват за производство на картофи, ограничава се търговията и се нарушават производствените традиции. Анализира се от къде идват проблемите и бяха дадени препоръки за отстраняването им при производство на картофи.

На картофопроизводителите бяха разяснени указанията за кандидатстване за държавна помощ за “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. телени червеи (Elateridae)” през 2014 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен