Кметът на Дупница изготви списък с позволените места за агитации

Във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев издаде заповед, с която регламентира местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Дупница. Те са както следва:

Подпорната стена на старите гробища – ул. “Орлинска”

Подпорната стена в края на ул. “Ген. Георги Тодоров”

Подпорната стена на ул. “Кокиче”/стръмната улица към Градската градина/

Метална ограда на ул. “Цар Освободител” /спирката срещу Учителския институт/

Бетонни “гъбки” на ул. “Орлинска”

Метална ограда вдясно от кръговото движение на изхода за гр. Кюстендил

Метална ограда вдясно след Аракчийски мост

Метална ограда срещу паметника на Васил Демиревски

Всички поставени табла и изградени колонки за разполагане на рекламни и агитационни материали за Община Дупница и прилежащите кметства към нея.

Забранява се поставянето на агитационни материали:

На сгради – общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите

На превозните средства на обществения транспорт, независимо чия собственост са те.

За поставените агитационни материали на места, извън определените по т. 1 от настоящата заповед, ще се налагат санкции, съгласно законовите разпоредби.

В тридневен срок, след произвеждане на Избора, агитационните материали да бъдат премахнати от лицата, отговорни за тяхното поставяне. Отговорност ще бъде потърсена от партиите, коалициите и инициативните комитети.