Избрани Новини

Непростимо е да се напада работеща организация

Това заяви в своята декларация Красимир Герчев

. Ето какво гласи тя:

"Група хора цели да се дискредитира работата на Местна инициативна група – Разлог, да се урони престижа и имиджа на сдружението „МИГ – Разлог”, което успешно изпълнява Стратегията за местно развитие на Община Разлог, която е одобрена от Държавен фонд „Земеделие”. Това създава опасност от провал за финансиране на нова стратегия за бъдещия програмен период. Искам да припомня, че МИГ – Разлог успя да защити своята стратегия и успя да се класира на трето място в конкуренцията на 103 стратегии от цялата страна.
Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекти към Стратегията за местно развитие на територията на община Разлог е 3 098 741,44 лева, предназначена за финансиране на проекти в областта на земеделието, за развитие на неземеделски икономически дейности, за благоустрояване на обществени площи и обекти за съхраняване на природното и културно наследство на територията на община Разлог.
Умишленото внушаване за безобразно харчене и ползване на европейски средства е изключително опасно и от нея ще пострада населението на община Разлог, които в бъдещи периоди няма да могат да работят и да получават европейски средства по подхода ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони. Това е изключително опасни игра, защото се злоупотребява с много проекти и инициативата на различни фирми, организации и сдружения, които имат възможност да реализират дейности, отговарящи на местната стратегия. До сега Местна инициативна група–Разлог е внесла 37 проекта в Държавен фонд „Земеделие”, от които фондът е одобрил 18 на обща стойност 1 722 562,57 лева и е отхвърлил 2 проектни предложения.
Много е лесно да се говори с негативизъм към европроектите и да се нападат, когато на населението не се представят детайли и подробности. В такива случаи манипулациите и внушениятаса много лесни. Трябва да се знае, а и да се коментира цялата процедура по прием и одобрение на проектни предложения по Стратегията за местно развитие на МИГ – Разлог, не да се вадят и показват отделни думи.
Има няколко степенен модел за контрол на всяко проектното предложение. Обява за прием на проектни предложения, всяко заявление за проектно предложение се входира в офиса на МИГ – Разлог, следва първа проверка за документалана допуснимост и административно съответствие, извършва се техническа експертна оценка и класиране от външни оценители и от Комисия по избор на проектите, в която участват външните оценители. Класираните проекти се представят на Разплащателна агенция към ДФЗ, която извършва проверка за допустимост и основателност на разходите, и за двойно финансиране. След като бъдат входирани във фонда те се въвеждат в електронни регистри. Централното управление на ДФЗ назначава нова комисия, която финално оценява проекта и чак след това дадено проектно предложение се предлага за сключване на договор. Бюджетните суми се възстановяват след изпълнение на съответните дейсности и предствяване на всички първични счетоводни и разходооправдателни документи, които са за съответните дейности. Едва тогава се верифицират (възстановяват) средствата, изразходвани за дейността.
Всички дейности на МИГ – Разлог и на проектните предложения са обект на мониторинг и контрол от всички държавни институции, които следят за усвояването на европейски средства.
Апелирам към хората, желаещи да навредят на имиджа на МИГ – Разлог да спрат. Трябва да се знае, че от това ще загуби населението на община Разлог. Нека да спрат опитите за дестабилизиране работата на Местна инициативна група – Разлог."Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден